Zrušení vyhlášky MS č. 484/2000 Sb.

Ústavní soud ČR rozhodnutím ze dne 17. 4. 2013 zrušil uvedenou vyhlášku. Toto zrušení bylo provedené vyhlášením ve Sbírce zákonů, tedy učinné ke dni 7. 5. 2013. Odměna advokáta se tedy bude počítat v souladu s vyhláškou MS č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytován ... více

Zákon o spotřebitelském úvěru - novela

Dne 11. 2. 2013 podepsal Prezident ČR novelu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebiteském úvěru. Zajímavostí je v zákoně více, avšak je nutné neopomenout účinnost novely, a to ode dne vyhlášení (s výjimkou jednoho bodu). Celé znění zákona najdeme zde http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=139474. K v ... více

Posila týmu

Od 1. 3. 2013 posílila náš tým Mgr. Bc. Hana Dvořáková. Tímto přejeme mnoho zdaru a úspěšných dnů v naší advokátní kanceláři

Posila týmu

Od 5. 5. 2014 posílil náš tým Mgr. Tamás Fábián. Tímto přejeme mnoho zdaru a úspěšných dnů v naší advokátní kanceláři.

Novela zákona o elektronických komunikacích

I přes to, že stavy pracovníků na odborech ČTÚ byly sníženy, stále nebyla pravomoc k řešení sporů, v případech uživatele versus osobou vykonávající komunikační činnost, přenesena na obecné soudy. Tato novela má řešit předmětnou situaci,a však zatím proběhlo pouze prvn ... více

Novela zákona č. 513/1991 Sb., která zároveň novelizuje i nařízení č. 142/1994 Sb.

Dnes (1. 7. 2013) vstoupila v účinnost dlouho komentovaná a řešená novela, která reflektuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2011/7/EU, o postupu proti opoždeným platbám v obchodních transakcích, která měla být zakomponována již 15. 3. 2013. Touto novelou se mění výše úroků ... více

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebi ... více