Zákon o spotřebitelském úvěru - novela

Dne 11. 2. 2013 podepsal Prezident ČR novelu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebiteském úvěru. Zajímavostí je v zákoně více, avšak je nutné neopomenout účinnost novely, a to ode dne vyhlášení (s výjimkou jednoho bodu). Celé znění zákona najdeme zde http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=139474. K vyhlášení zákona došlo ke dni 25. 2. 2013

Zákon o spotřebitelském úvěru - novela