Právní služby

Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v různých oblastech práva již od roku 1996, níže uvádíme základní poskytované služby. Své klienty však zastupujeme i v jiných právních věcech.

Občanské právo:
Jsme schopni zajistit veškeré služby v oblasti občanského práva, zejména:

 • Přípravu veškerých typů smluv
 • Řešení problematiky nemovitostí
 • Zastupování v občanském soudním řízení
 • Zastupování v exekučním řízení
 • Zastupování v dědickém řízení
 • Komplexní správu pohledávek

Obchodní právo
V oblasti obchodního práva se zabýváme:

 • Přípravou, popř. hodnocením různých typů obchodních smluv
 • Zakládáním obchodních společností a poradenstvím v této oblasti
 • Zastupováním v obchodních sporech

Rodinné právo
V oblasti rodinného práva zajišťujeme, s ohledem na specifikum této oblasti:

 • Vymáhání dlužného výživného
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Rozvodovou problematiku

Pracovní právo
V oblasti pracovního práva jsme schopni zajistit služby jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele spočívající zejména v:

 • Sepisování pracovních smluv, dohod konaných mimo pracovní poměr
 • Sepisování výpovědi, ukončení pracovního poměru
 • Poradenství v oblasti pracovního práva

Správa pohledávek
Zajišťujeme komplexní správu pohledávek, zejména:

 • Navrhujeme případy vhodné k řešení soudní a exekuční cestou a předkládáme klientům návrhy řešení
 • Podáváme žaloby k soudům, návrhy ke správním úřadům a návrhy k rozhodcům
 • Poskytujeme právní služby v rámci občanského soudního řízení, správního a rozhodčího řízení s cílem rychlého získání exekučního titulu
 • Veškerá podání činíme elektronickou formou
 • Vzhledem k délce trvání soudních sporů pro své klienty po dohodě aktivně vymáháme pohledávku i v průběhu soudního řízení
 • Prostřednictvím notáře zajišťujeme uzavření notářských zápisů s doložkou „přímé vykonatelnosti“, čímž urychlujeme inkaso pohledávek
 • Připravujeme a předáváme soudnímu exekutorovi návrhy na nařízení exekuce
 • Aktivně zastupujeme své klienty v celém exekučním řízení

Směnečné právo
V oblasti směnečného práva jsme schopni zajistit servis jak směnečnému věřiteli, tak směnečnému dlužníkovi:

 • Příprava a sepisování směnek
 • Podání směnečného návrhu k soudu
 • Sepisování námitek
 • Exekuční návrh a následné zajištění exekučního řízení

Insolvenční právo
Počet insolvenčních řízení stále roste, proto pro své klienty zajišťujeme:

 • Hromadnou lustraci subjektů v insolvenčním rejstříku
 • Příprava a sepisování insolvenčních návrhů
 • Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
 • Komunikace s insolvenčními správci

Správní právo
V oblasti správního práva svým klientům poskytujeme:

 • Zastupování před správními orgány
 • Sepisování podání ke správním úřadům

Advokátní kancelář JUDr. Michala Bendy sděluje svým klientům, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Kontaktujte nás!

Máte dotaz či zájem o podrobnější informace k našim službám? Vyplňte prosím své údaje, rádi se vám ozveme.

Jméno a příjmení
Email
Zpráva


 
 
Služby JUDr. Michal Benda - Advokátní kancelář. Všechna práva vyhrazena.
Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio